Čím je pro Vás psychoterapie přínosná?

Psychoterapie je léčebná metoda, která probíhá formou dialogu mezi terapeutem a klientem.

Terapeut pomáhá klientovi zorientovat se v sobě nebo v situaci, doprovází ho po dobu řešení jeho obtíží, poskytuje nápady a informace. Hledá s klientem jeho vlastní zdroje pro řešení problémů, vede ho ke zvládnutí obtížné situace.

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytují terapeuti tyto formy psychoterapie:

Individuální psychoterapie:

Mgr. Miroslava Jančová
telefon: 732 114 491

Mgr. Petr Wiselka
telefon: 604 820 484

Párová psychoterapie:

Mgr. Miroslava Jančová
telefon: 732 114 491

Mgr. Petr Wiselka
telefon: 604 820 484

Při této terapii jsou klientovi k dispozici dva terapeuti (žena a muž), díky čemuž se klientovi dostává širšího úhlu pohledu na řešenou problematiku.

Objednávky:

telefon: 732 114 491

Skupinová psychoterapie:

 

Mgr. Alena Vašáková, DiS.
telefon: 
775 762 104

 

Tento typ terapie je určen klientům se závislostí na alkoholu.

Objednávky:

telefon: 775 762 104