Eva Macíčková, DiS.

Vedoucí Klubu Energy, odborná poradkyně

Mgr. Mirka Jančová

Psychoterapeutka

Petr Wiselka

Psychoterapeut

Mgr. Hana Štěpánková

Odborná poradkyně, poradkyně Supertroniku, speciální pedagog

Zuzana Smékal

Odborná poradkyně v oblasti barevné typologie