Eva Macíčková, DiS.

Vedoucí Klubu Energy, odborná poradkyně

Mgr. Mirka Jančová

Psychoterapeutka

Petr Wiselka

Psychoterapeut

Mgr. Hana Štěpánková

Odborná poradkyně, poradkyně Supertroniku, speciální pedagog

Zuzana Smékal

Odborná poradkyně v oblasti barevné typologie

Eva Macíčková, DiS.

Vedoucí Klubu Energy, odborná poradkyně

Bio

Původním povoláním porodní asistentka, absolventka školy TČM u MUDr. D. Danielové v Brně. Od roku 2010 pracovala v Energy Centru v Olomouci jako odborná poradkyně. Od roku 2018 vede Centrum zdraví Energy ve Valašském Meziříčí.

Kdo jsem a co dělám

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje odborné poradenství k produktům Energy, školení a semináře.

Telefon: 723 976 814 

E-mail: macickova.energy@seznam.cz

Mgr. Mirka Jančová

Psychoterapeutka

od 1000 kč

Bio

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou dlouhodobého výcviku v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP a výcviku v traumaterapii u PhDr. Jany Božukové. Od roku 2004 je psychoterapeutka ve své soukromé praxi, členka Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, poskytovatelka sebezkušenosti pro frekventanty výcviku v logoterapii a existenciální analýze. V letech 2013-2018 vedla Centrum zdraví Energy ve Valašské Meziříčí. 

Kdo jsem a co dělám

Psychoterapeutka V Centru zdraví Energy ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou terapii. 

telefon: 732 114 491

Petr Wiselka

Psychoterapeut

od 1000 kč

Bio

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik   akreditovaný ČPS ČLS JEP. Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci v Remediu Praha.

Je vedoucím několika středisek v organizaci Slezská Diakonie v oblasti Frýdek-Místek a Třinec, kde je poskytováno deset druhů sociálních služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Kdo jsem a co dělám

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou psychoterapii s terapeutkou Mgr. Miroslavou Jančovou.

Telefon: 604 820 484

Mgr. Hana Štěpánková

 

Odborná poradkyně, poradkyně Supertroniku, speciální pedagog

od 600 kč

Bio

Má mnohaletou pedagogickou a poradenskou praxi ve školství i v sociální oblasti. Od roku 2019 pracuje pouze privátně. Rodičům nabízí speciálně pedagogické poradenství k podpoře harmonického rozvoje dítěte nebo řeší již existující obtíže, zastává celostní přístup. 

Kdo jsem a co dělám

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje odborné poradenství k produktům Energy a energetickou diagnostiku organismu přístrojem Supertronic na principu EAV (elektroakupunktura dle Dr. Volla).

Telefon: 739 208 896

E-mail:  stepankova.spp@seznam.cz

Poznámka: jedno sezení trvá 30 – 60 minut.

Zuzana Smékal

 

 

Odborná poradkyně v oblasti barevné typologie

od 3300 kč

Bio

Vystudovala malířství a nyní svůj cit pro barvy aplikuje v oboru barevné typologie. Pracuje v nejpropracovanějším barevném systému – 18  barevných typů Absolute Colour System z dílny australské módní guru Imogen Lamport. 

Kdo jsem a co dělám

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje poradenství v oblasti barevné typologie. Jedno sezení trvá cca. 2,5 – 3 hodiny. Pomůže vám vybrat jednu z 18 barevných palet a naučí vás poznat barvy, které s vámi budou v harmonii a podtrhnou vaši přirozenou krásu. 

telefon: 731 536 625

e-mail: info@comislusi.cz

Poznámka: víkendové sezení vychází na 3 500 kč