Eva Macíčková, DiS.

Vedoucí Klubu Energy, odborná poradkyně

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje odborné poradenství k produktům Energy, diagnostiku zdravotního stavu přístrojem Diacom, zdravotní poradnu, poradnu pro péči o pleť a kůži, školení a semináře.

Původním povoláním porodní asistentka, absolventka školy TČM u MUDr. D. Danielové v Brně. Od roku 2010 pracovala v Energycentru v Olomouci jako odborná poradkyně. Od roku 2018 vede Centrum zdraví Energy ve Valašském Meziříčí.

telefon: 723 976 814
e-mail: macickova.energy@seznam.cz

Mgr. Miroslava Jančová

Psychoterapeutka V Centru zdraví Energy ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou terapii. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou dlouhodobého výcviku v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP a výcviku v traumaterapii u PhDr. Jany Božukové. Od roku 2004 je psychoterapeutka ve své soukromé praxi, členka Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, poskytovatelka sebezkušenosti pro frekventanty výcviku v logoterapii a existenciální analýze. V letech 2013-2018 vedla Centrum zdraví Energy ve Valašské Meziříčí. telefon: 732 114 491

Mgr. Hana Štěpánková

Odborná poradkyně, poradkyně Supertroniku, speciální pedagog

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje odborné poradenství k produktům Energy a energetickou diagnostiku organismu přístrojem Supertronic na principu EAV (elektroakupunktura dle Dr. Volla).

Rodičům nabízí speciálně pedagogické poradenství k podpoře harmonického rozvoje dítěte nebo řeší již existující obtíže, zastává celostní přístup. Má mnohaletou pedagogickou a poradenskou praxi ve školství i v sociální oblasti. Od roku 2019 pracuje pouze privátně.

telefon: 739 208 896

e-mail:  stepankova.spp@seznam.cz

MVDr. Eva Vrátníková

Veterinární lékařka, certifikovaný poradce veterinární divize Energy Czech Republic a.s.

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou universitu v Brně – obor veterinární lékařství. Po praxi na veterinární klinice a mateřské dovolené zahájila provoz veterinární ordinace ve Valašském Meziříčí. Kromě klasické medicíny nabízí možnost začlenit do veterinární praxe přírodní a celostní terapii prostřednictvím preparátů ENERGY. Ty lze využít nejen na úrovni prevence, ale i jako vhodný doplněk při řešení akutních stavů nebo při chronických onemocněních.

telefon: 724 970 066
e-mail: vetevra@gmail.com
www.vetevra.cz

Petr Wiselka

Psychoterapeut

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou psychoterapii s terapeutkou Mgr. Miroslavou Jančovou .

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik   akreditovaný ČPS ČLS JEP. Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci v Remediu Praha.

Je vedoucím několika středisek v organizaci Slezská Diakonie v oblasti Frýdek-Místek a Třinec, kde je poskytováno deset druhů sociálních služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

telefon: 604 820 484

Alena Beránková

Odborná poradkyně a diagnostička

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí provádí diagnostiku TČM podle pulzu a jazyka, elektroakupunkturu, aurikuloterapii, moxování, SuJok, poradenství k produktům Energy.

Absolvovala masérské kurzy ve Zlíně pod vedením P. R. Řediny. Dále dvouleté zájmové studium TČM pod vedením MUDr. Doris Danielové v Brně a působila jako její asistentka v postgraduálních kurzech. Nyní pracuje jako diagnostička a terapeutka TČM ve své soukromé praxi.

telefon: 734 484 113
e-mail: a.berankova@email.cz 
www.salon-zdravi-sedmikraska.cz