Čistota záměru, upřímnost srdce….

macickova

Eva Macíčková, DiS.

Vedoucí Klubu Energy, odborná poradkyně

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje odborné poradenství k produktům Energy, diagnostiku zdravotního stavu přístrojem Diacom, zdravotní poradnu, poradnu pro péči o pleť a kůži, školení a semináře.

Původním povoláním porodní asistentka, absolventka školy TČM u MUDr. Danielové v Brně. Od roku 2010 pracovala v Energycentru v Olomouci jako odborná poradkyně. Od roku 2018 vede Centrum zdraví Energy ve Valašském Meziříčí.

telefon: 723 976 814
e-mail: macickova.energy@seznam.cz

 

jancova

Mgr. Miroslava Jančová

Psychoterapeutka

V Centru zdraví Energy ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou terapii.

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou dlouhodobého výcviku v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP a výcviku v traumaterapii u PhDr. Jany Božukové. Od roku 2004 je psychoterapeutka ve své soukromé praxi, členka Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, poskytovatelka sebezkušenosti pro frekventanty výcviku v logoterapii a existenciální analýze.

V letech 2013-2018 vedla Centrum zdraví Energy ve Valašské Meziříčí.

telefon: 732 114 491
e-mail: mirka.jancova1@seznam.cz
www.psychoterapie-jancova.cz

 

hlavonkova

Pavlína Hlavoňková

Asistentka vedoucí Centra a odborná poradkyně

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje odborné poradenství k produktům Energy.

Absolvovala semináře a školení Supertronicu pod vedením MUDr. Hanzela a MUDr. Haltmara a školení celostní medicíny MUDr. Vosátkové.

telefon: 571 161 545

 

hanzel

MUDr. Jiří Hanzel

Odborný garant Energy Group, lékař, diagnostik

V Centru zdraví Energy ve Valašském Meziříčí provozuje poradnu lékaře. Diagnostiku zdravotního stavu zjišťuje pomocí přístrojů Supertronik a Acucomb.

Absolvoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové.
Po ukončení postgraduálního studia zde atestoval v oboru všeobecného lékařství. Pracuje jako praktický lékař pro dospělé ve Valašském Meziříčí. Zájem o alternativní medicínu započal studiem homeopatie institutu Boiron. S Energy se seznámil v roce 2000. Od roku 2006 je členem Odborné rady Energy Group a.s.

telefon: 571 758 731
e-mail: jiri.hanzel@energy.cz

 

berankova

Alena Beránková

Odborná poradkyně a diagnostička

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí provádí diagnostiku TČM podle pulzu a jazyka, elektroakupunkturu, aurikuloterapii, moxování, SuJok, poradenství k produktům Energy.

Absolvovala masérské kurzy ve Zlíně pod vedením P. R. Řediny. Dále dvouleté zájmové studium TČM pod vedením MUDr. Doris Danielové v Brně a působila jako její asistentka v postgraduálních kurzech. Nyní pracuje jako diagnostička a terapeutka TČM ve své soukromé praxi.

telefon: 734 484 113
e-mail: a.berankova@email.cz 
www.salon-zdravi-sedmikraska.cz

 

wieselka

Petr Wiselka

Psychoterapeut

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou psychoterapii s terapeutkou Mgr. Miroslavou Jančovou .

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik   akreditovaný ČPS ČLS JEP. Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci v Remediu Praha.

Je vedoucím několika středisek v organizaci Slezská Diakonie v oblasti Frýdek-Místek a Třinec, kde je poskytováno deset druhů sociálních služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

telefon: 604 820 484

 

nemcik

Mgr. Pavel Němčík

Psychoterapeut

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje existenciálně – analyticky orientovanou individuální a párovou psychoterapii.

Vzdělání: 
Absolvent FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
(obor: filosofie – česká literatura)

Odborné psychoterapeutické vzdělání:
Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pod vedením SLEA
Psychoterapeutický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP) pod vedením D. A. Hughese

Ve své psychoterapeutické práci využívá principy:
1) Existenciálně-analyticky orientované psychoterapie (individuální nebo párové), jejímž hlavními tématy jsou:
– léčba úzkostí a strachu
– léčba depresí 
– léčba poruch mezilidských vztahů
– hledaní vlastí životní orientace a smyslu
– zpracování zármutku či ztráty

2) Dyadické vývojové psychoterapie (DDP) zameřující se na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Během DDP terapie je na sezení dítě (nebo dospívající) spolu s rodičem a terapie probíhá interaktivní formou, kterou terapeut jasně vede, aby sezení mohlo být pro všechny účastníky bezpečné a plodné. 

www.slea.cz
www.ddpnetwork.org

Další spolupráce: 
Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, Z. S., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči. 

telefon: 774 339 931
e-mail: nemcikpavel@seznam.cz
www.dobrarodina.cz
www.pestounipolarka.cz

 

stepankova

Mgr. Hana Štěpánková

Speciální pedagog

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje poradenství pro rodiče k podpoře harmonického vývoje dítěte nebo pomoc při řešení již existujících obtíží u dětí – grafomotorika, řeč, pohybové dovednosti, poruchy pozornosti (ADHD, ADD), poruchy učení (dysporuchy) nebo chování či obtíže v prožívání.

Vystudovala speciální pedagogiku, má přímou pedagogickou a poradenskou praxi ve školském systému i zkušenosti v sociální oblasti. Vedle privátní praxe pracuje jako etoped ve středisku výchovné péče. Zastává celostní přístup, klade důraz na prevenci a harmonický rozvoj dítěte od jeho početí. 

Při řešení již existujících obtíží hledá příčiny, které jsou často skryty za hranici příznaků a mohou sahat až do prvotních fází vývoje  (např. nesprávný pohybový vývoj, stresy a prožité traumatické události).

Vedle klasických speciálně pedagogických postupů využívá metodu EFT, edukineziologii k posílení spolupráce mozkových hemisfér nebo PMC pro nápravu deficitů dílčích funkcí. Velkou pozornost věnuje pohybové stabilitě a koordinaci i přetrvávajícím primárním reflexům (cvičení dle M. Hřebíkové, MUDr. V. Kleplové a S.G.Blythe). Důležité je obnovení psychické i energetické rovnováhy organismu. Využívá přípravky Energy u dětí od 3 let, i jako součást prekoncepční péče, příp. jiné přírodní produkty. Spolupracuje s dalšími odborníky. 

U většiny nápravných postupů je nezbytná aktivní účast rodiny, podpora dítěte a zajištění pravidelného cvičení s dítětem doma po dostatečně dlouhou dobu. Jedině tehdy je terapie efektivní a trvalá.

telefon: 722 470 288 
e-mail:  stepankova.spp@seznam.cz

 

vratnikova

MVDr. Eva Vrátníková

Veterinární lékařka, certifikovaný poradce veterinární divize Energy Czech Republic a.s.

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou universitu v Brně – obor veterinární lékařství. Po praxi na veterinární klinice a mateřské dovolené zahájila provoz veterinární ordinace ve Valašském Meziříčí. Kromě klasické medicíny nabízí možnost začlenit do veterinární praxe přírodní a celostní terapii prostřednictvím preparátů ENERGY. Ty lze využít nejen na úrovni prevence, ale i jako vhodný doplněk při řešení akutních stavů nebo při chronických onemocněních.

telefon: 724 970 066
e-mail: vetevra@gmail.com
www.vetevra.cz