Individuální automatická kresba je efektivní a rychlá alternativní diagnostická metoda. V principu se jedná o intuitivní samovolný pohyb ruky s tužkou, přičemž ruka není vedena myšlenkami terapeuta. Z hlediska kvality a přesnosti informací záleží na zkušenostech, míře otevřenosti terapeuta, jeho schopnosti nacítit se na druhého člověka a čistotě jeho záměru.

V našem centru tuto službu poskytuje Libor Zvolánek. Liborova kresba zobrazuje aktuální energetický stav klienta, odhaluje poruchy toku energie a zároveň umožňuje výběr vhodných produktů Energy k užívání.

Automatickou kresbou provází:

Libor Zvolánek

Terapeut pro rodinné konstelace a lektor automatické kresby

Libor Zvolánek

Terapeut pro rodinné konstelace a lektor automatické kresby

Automatická kresba: od 300 Kč

Rodinné konstelace: od 200 Kč

Bio

Pochází z Brna, v současné době žije s rodinou v Olomouci. Zájem o alternativní metody léčení ho přivedl k systematickým konstelacím. Prošel výcvikem konstelací včetně metody konstelací traumatu u Jana Bílého a Bhagata J. Zeilhofera. Semináře konstelací vede už dvanáctým rokem.

Kdo jsem a co dělám

V centru Zdraví ve Valašském Meziříčí se věnuje automatické kresbě, kterou se zabývá mnoho let a rodinným konstelacím. 

Telefon: 605 256 327

E-mail: zvolanek@pro.cz

Poznámka: cena automatické kresby je platná za 30 minutové sezení, cena za rodinné konstelace je platná za 60 minutové sezení.