Konzultace situací, vztahů a osobního růstu s využitím automatické kresby. Probíhají formou rozhovoru, při kterém terapeut využívá intuitivní kresbu jako nástroj komunikace na různých úrovních našeho vědomí či nevědomí.

art therapy


Terapie kresbou je vždy svým průběhem přizpůsobena individuální situaci klienta.


Slouží rovněž pro energetickou harmonizaci situace. Je vhodná pro dospělé a po předchozí dohodě také pro děti.