Supertronic je diagnostický přístroj využívající metody EAV (elektroakupunktura podle Volla). Pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuje energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně spojených tkání.

Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu. Supertronic usnadňuje a urychluje práci při výběru správných regeneračních přípravků Energy. Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. Podrobné vědecké vysvětlení tohoto jevu je obtížné a musíme jej hledat v oblasti kvantové fyziky a biofyziky. Patologické změny v oblasti fyzikální vždy předcházejí změnám biochemickým a strukturálním, které jsme zvyklí diagnostikovat moderní konvenční medicínou. Metoda ale není určena (a ani to neumí) k získání lékařské diagnózy ani k jejímu ověřování.

Umí zjistit tendence organismu k patologiím a také prognózování stavu při opakovaných měřeních. Zobrazuje nám nepřímo stav regulačních a adaptačních schopností organismu.

Proč testovat nasazení preparátů Energy Supertronicem?


Poradci firmy Energy jsou pravidelně proškolováni a seznámeni s účinky produktů, přesto se však někdy nedaří úspěšně odstranit zdravotní problémy. Metodou testování Supertronicem lze zjistit konkrétní reakci bodů na testovaný preparát. To nám pak ukáže, zda aplikace přípravku bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci orgánu, což si také při kontrolním vyšetření ověříme. 

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?

 

Největší přínos této metody je v prevenci a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení. Vyšetření Supertronicem umožňuje aplikovat individuální preventivní opatření upevňující zdraví.

Jaké jsou limity vyšetření a koho netestujeme?

 

Limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí), patologické procesy kůže v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotné ženy (problémy s interpretací). Netestujeme pacienty s kardiostimulátory či jinými řídícími elektronickými přístroji a pacienty s epileptickými záchvaty.

Diagnostikou přístrojem Supertronic provází

Mgr. Hana Štěpánková

Cena za sezení 600 kč / za 30 – 60 min.

Odborná poradkyně, poradkyně Supertroniku, speciální pedagog

Mgr. Hana Štěpánková

 

Odborná poradkyně, poradkyně Supertroniku, speciální pedagog

od 600 kč

Bio

Má mnohaletou pedagogickou a poradenskou praxi ve školství i v sociální oblasti. Od roku 2019 pracuje pouze privátně. Rodičům nabízí speciálně pedagogické poradenství k podpoře harmonického rozvoje dítěte nebo řeší již existující obtíže, zastává celostní přístup. 

Kdo jsem a co dělám

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje odborné poradenství k produktům Energy a energetickou diagnostiku organismu přístrojem Supertronic na principu EAV (elektroakupunktura dle Dr. Volla).

Telefon: 739 208 896

E-mail:  stepankova.spp@seznam.cz

Poznámka: jedno sezení trvá 30 – 60 minut.