Speciálně pedagogické poradenství pro rodiče, další pečující osoby o dítě nebo budoucí rodiče. Nabízíme podporu harmonického vývoje dítěte od početí nebo pomoc při řešení již existujících obtíží – motorický vývoj, grafomotorika, řeč, poruchy pozornosti (ADHD, ADD), poruchy učení (dysporuchy), obtíže v chování či prožívání.

Při řešení již existujících obtíží hledáme příčiny, které jsou často skryty za hranicemi příznaků a mohou sahat až do prvotních fází vývoje (např. nesprávný pohybový vývoj, stresy a prožité traumatické události). Hledáme souvislosti obtíží s příp. energetickou nerovnováhou organismu dítěte, na základě diagnostiky přístrojem Supertronic na principu EAV. Energetická harmonizace organismu přípravky Energy může pozitivně ovlivnit zdravotní i psychický stav dítěte, jeho schopnosti. (u dětí od 3 let věku i jako součást prekoncepční péče). Nelze pominout úzkou vazbu matka-dítě, často pomůžeme-li matce, pomůžeme dítěti.

Vedle klasických speciálně pedagogických nápravných postupů využíváme metodu EFT, edukineziologii k posílení spolupráce mozkových hemisfér nebo PMC (DOV) pro nápravu deficitů dílčích funkcí. Velkou pozornost věnujeme pohybové stabilitě a koordinaci i přetrvávajícím primárním reflexům (cvičení dle M. Hřebíkové, MUDr. V. Kleplové a S.G.Blythe). U většiny postupů je nezbytná aktivní účast rodiny, podpora dítěte a zajištění pravidelného cvičení doma po dostatečně dlouhou dobu na základě neurologických zákonitostí. Jedině tehdy je terapie efektivní a trvalá.

Vstupní telefonická nebo osobní konzultace (cca 30 min. zdarma), cena dalších konzultací je 500 Kč za hodinu.

Telefon: 739208896 (všední dny od 18.30 nebo dle domluvy)
e-mail: stepankova.spp@seznam.cz

Kontakt:

Mgr. Hana Štěpánková
telefon: 739208896 (mimo pondělí a středu)
e-mail: stepankova.spp@seznam.cz