V rodinných konstelacích se obrazy rodin ztvárňují z vybraných zástupců. Vytváří se tak určité pole, ve kterém zástupci zažívají pocity a postoje osob, členů systému, které zastupují. Lze říci, že toto rodinné pole je fenomén, který podmiňuje postoje a pocity jednotlivých členů rodiny. V rámci rodinných konstelací se může díky změně postoje klienta toto pole nově uspořádat, což má ozdravný účinek. Rodinné konstelace probíhají formou skupinových seminářů nebo individuální práce terapeuta s klientem.

rodinné konstelace 3 (1)

Kdy si stavět konstelaci

 

  • Když se potřebuji vyrovnat se svou osobní a rodinnou historií.
  • Když cítím, že mé problémy mohou souviset s mou rodinou (i vzdálenější).
  • Když v rodinné historii nacházím těžké a opakující se osudy, odmítané členy rodiny (černé ovce), předčasná úmrtí, zakázaná témata, tabu v rodině.
  • Když se opakují ve více generacích stejná chronická onemocnění.
  • Když potřebuji získat odstup od aktuální životní situace.
  • Když mám pocit, že se identifikuji s osudem nějakého člena rodinného systému nebo mám podezření, že prožívám pocity, které mi nepatří. Mohou patřit nějakému předkovi a je možné v konstelaci zjistit více.
  • Když pociťuji úzkosti, smutky, nespokojenost a podobné lehčí stavy nepohody, aniž bychom znali objektivní příčinu (mám dobrou práci, dobrý partnerský vztah a přesto mi něco chybí).
  • Když vím, co mě trápí, ale nevím, jak problém řešit.
  • Něco mě na konstelace táhne, a nevím co.
  • A další důvody.

Výhody konstelací

Klienti nemusí mluvit, popisovat svůj problém, stačí podat fakta například o své původní rodině (táta, máma, sourozenci, tety, strýcové, prarodiče, někdy i praprarodiče) těžké osudy předků, předčasná úmrtí, majetkové ztráty apod. I bez postavení vlastní konstelace je možné mnohé pochopit a zažít vcítěním se do role jiného člověka. Zjistíme, že v tom nejsme sami, že lidé mají podobné osudy a mají sílu je řešit. Energie otevřenosti a sounáležitosti ve skupinách je obrovská a dodává konstelacím vnitřní sílu. Lidé se otevírají a s důvěrou sdílejí své (mnohdy těžké) osudy. Samozřejmostí je proto zachování mlčenlivosti po semináři.Konstelace jsou semináře osobního rozvoje. Tudíž potřeba účastnit se seminářů je individuální a záleží na každém jednotlivém člověku. 

Základním cílem konstelací je z pohledu L. Zvolánka uvolnit zablokovanou energii v rodinném systému a tuto energii využít pro všední život.

Rodinnými konstalacemi provází:

Libor Zvolánek

Terapeut pro rodinné konstelace a lektor automatické kresby

Libor Zvolánek

Terapeut pro rodinné konstelace a lektor automatické kresby

Automatická kresba: od 300 Kč

Rodinné konstelace: od 200 Kč

Bio

Pochází z Brna, v současné době žije s rodinou v Olomouci. Zájem o alternativní metody léčení ho přivedl k systematickým konstelacím. Prošel výcvikem konstelací včetně metody konstelací traumatu u Jana Bílého a Bhagata J. Zeilhofera. Semináře konstelací vede už dvanáctým rokem.

Kdo jsem a co dělám

V centru Zdraví ve Valašském Meziříčí se věnuje automatické kresbě, kterou se zabývá mnoho let a rodinným konstelacím. 

Telefon: 605 256 327

E-mail: zvolanek@pro.cz

Poznámka: cena automatické kresby je platná za 30 minutové sezení, cena za rodinné konstelace je platná za 60 minutové sezení.