Psychoterapie je léčebná metoda, která probíhá formou dialogu mezi terapeutem a klientem. Terapeut pomáhá klientovi zorientovat se v sobě nebo v situaci, doprovází ho po dobu řešení jeho obtíží, poskytuje nápady a informace. Hledá s klientem jeho vlastní zdroje pro řešení problémů, vede ho ke zvládnutí obtížné situace.

Naši terapeuti poskytují tyto formy psychoterapie:

  • Individuální psychoterapie
  • Párová psychoterapie

Jak pracujeme:

Mirka a Petr jsou terapeuti, kteří prošli dlouhodobým výcvikem v logoterapii a existenciální analýze (SLEA). Oba mnoho let pracovali v sociálních službách (Slezská diakonie, Charita), setkávali se s nejrůznějšími druhy lidského utrpení. Dále se vzdělávali. 

Petr se v současné době věnuje umírajícím dětem v organizaci Strom života, Mirka se v soukromé praxi zaměřuje na léčbu vývojového i situačního traumatu. Společně rádi pracují s manželskými i nemanželskými páry, které se ocitly v krizi. Častěji teď jejich pomoc vyhledávají mladí a dospívající lidé.

Naši psychoterapeuti:

Mgr. Mirka Jančová

Psychoterapeutka

telefon: 732 114 491

Petr Wiselka

Psychoterapeut

telefon: telefon: 604 820 484 

Mgr. Mirka Jančová

Psychoterapeutka

od 1000 kč

Bio

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou dlouhodobého výcviku v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP a výcviku v traumaterapii u PhDr. Jany Božukové. Od roku 2004 je psychoterapeutka ve své soukromé praxi, členka Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, poskytovatelka sebezkušenosti pro frekventanty výcviku v logoterapii a existenciální analýze. V letech 2013-2018 vedla Centrum zdraví Energy ve Valašské Meziříčí. 

Kdo jsem a co dělám

Psychoterapeutka V Centru zdraví Energy ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou terapii. 

telefon: 732 114 491

Petr Wiselka

Psychoterapeut

od 1000 kč

Bio

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze – výcvik   akreditovaný ČPS ČLS JEP. Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci v Remediu Praha.

Je vedoucím několika středisek v organizaci Slezská Diakonie v oblasti Frýdek-Místek a Třinec, kde je poskytováno deset druhů sociálních služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Kdo jsem a co dělám

V Centru zdraví ve Valašském Meziříčí poskytuje individuální a párovou psychoterapii s terapeutkou Mgr. Miroslavou Jančovou.

Telefon: 604 820 484