Až do konce letních prázdnin se přednášky nekonají.