INDIVIDUÁLNÍ AUTOMATICKÁ KRESBA L. ZVOLÁNKA Čtvrtek  25.8. 2022 14 -17 hZobrazení aktuálního energetického systému člověka cestou automatické kresby, výběr vhodného produktu Energy.Doba 20- 30 min, cena 100 KčNutné se objednat přes telefon či email klubu.+420 770 640 875, +420 723 976 814info@energy-valmez.cz   INDIVIDUÁLNÍ RODINNÉ KONSTELACE LIBOR ZVOLÁNEK Čtvrtek 25.8. 2022 14-17 hDoba trvání 1 h, cena 200 KčNutné se objednat přes telefon či email klubu.+420 771 230 940, +420 723 976 814info@energy-valmez.cz

———————————————————————————————————————————————————————————————

RODINNÉ KONSTELACE 

LIBOR ZVOLÁNEK

 Neděle 10.9. 2022 9.30.- 17 h

Místo konání: Středisko volného času Domeček, Z. Fibicha 287, VM

Cena: 800 Kč/den (při stavění vlastní konstelace), 250 Kč ostatní účastníci

Nutná rezervace přes telefon či email klubu.

+420 771 230 940, +420 723 976 814

info@energy-valmez.cz

Zásady pro účastníky rodinných konstelací Věnujte prosím pár minut následujícímu textu.
Při konstelacích jste v bezpečí. Není povoleno fyzického kontaktu mimo objetí a podobných
projevů náklonosti mezi zástupci. Nezbytnou podmínkou pro vytvoření důvěry je diskrétnost.
Často lidé přicházejí na konstelaci s důvěrnými a velmi osobními tématy. Proto je nezbytné,
aby vše, co se během konstelací dozvíte o druhých lidech, zůstalo jen mezi zúčastněnými.
Obecně se nedoporučuje účast při psychických potížích, užívání antidepresiv, v těhotenství
(zejména v 1. trimestru) a pokud jste v nedávné době prožívali náročné situace jako je např.
úmrtí v rodině. Konstelace nenahrazují lékařskou ani psychologickou léčbu. Pokud jste na
pochybách, poraďte se raději předem s konstelářem.
Prožitek vlastní konstelace i hraní rolí mohou být energeticky náročné. Vždy máte možnost
odmítnout danou roli, pokud se na ni necítíte. Večer nebo následující den můžete být unavení,
podráždění nebo emočně citlivější. Doporučujeme procházku v přírodě, práci na zahradě nebo
koupel ve slané vodě. Jestli se necítíte lépe ani po třech dnech, kontaktujte konsteláře.
Během konstelace dochází k pozitivním změnám ve Vašem systému. Doporučuje se nechat
konstelaci na sebe působit a nesnažit se získat racionální vysvětlení hlavou.
Kromě skupinových konstelací je možné domluvit si individuální konstelaci, na které jste jen
Vy a konstelář. Obě varianty mají své výhody. Můžete se poradit, který typ konstelace je pro
Vás a Vaše téma vhodnější.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na viděnou.