Diagnostika přístrojem Supertronic

Supertronic

Supertronic je diagnostický přístroj využívající metody EAV (elektroakupunktura podle Volla).
Pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuje energetický stav
akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav

anatomicky či funkčně spojených tkání.

Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně
nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním

stavu.

Supertronic usnadňuje a urychluje práci při výběru správných regeneračních přípravků

Energy.

Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů
na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto
způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu
orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. Podrobné vědecké vysvětlení tohoto jevu je
obtížné a musíme jej hledat v oblasti kvantové fyziky a biofyziky. Patologické změny v oblasti
fyzikální vždy předcházejí změnám biochemickým a strukturálním, které jsme zvyklí
diagnostikovat moderní konvenční medicínou. Metoda ale není určena (a ani to neumí) k

získání lékařské diagnózy ani k jejímu ověřování.

Umí zjistit tendence organismu k patologiím a také prognózování stavu při opakovaných
měřeních. Zobrazuje nám nepřímo stav regulačních a adaptačních schopností organismu.

Proč testovat nasazení preparátů Energy Supertronicem?

Poradci firmy Energy jsou pravidelně proškolováni a seznámeni s účinky produktů, přesto se

však někdy nedaří úspěšně odstranit zdravotní problémy.

Metodou testování Supertronicem lze zjistit konkrétní reakci bodů na testovaný preparát. To
nám pak ukáže, zda aplikace přípravku bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci

orgánu, což si také při kontrolním vyšetření ověříme.

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?

Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu

nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.

Vyšetření Supertronicem umožňuje aplikovat individuální preventivní opatření upevňující

zdraví.

Jak se připravit na vyšetření?

Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky vyčerpán, ve stadiu akutního infekčního
onemocnění, min. 2 hodiny před vyšetřením nekouřit a nepít kofeinové ani energetické
nápoje. Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém. V den vyšetření brát jen nezbytně nutné
léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky. Podrobnosti se dozvíte od poradce nebo

terapeuta, u kterého se objednáte.

Jaké jsou limity vyšetření a koho netestujeme?

Limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí), patologické procesy kůže
v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotné ženy (problémy s interpretací).
Netestujeme pacienty s kardiostimulátory či jinými řídícími elektronickými přístroji a

pacienty s epileptickými záchvaty.

Kontakt:

Mgr. Štěpánková Hana tel. 739 208 896, email: stepankova.spp@seznam.cz

Cena:

500 Kč (doba trvání 30-60 min), nad 60 min se cena navyšuje o 100 Kč/15 min